Bir Sayfa Seçin

IoT Ara-katman Platformu

Bağlanabilir cihazlarla akıllı çözümler

Var olan cihazlarınızla Endüstri 4.0’ı yakalayın

Onbiron Smart Hub (OSH)

Onbiron Smart Hub (OSH) ara-katman (middleware) platformu farklı tipteki cihazları İnternete bağlayabilmektedir. Herhangi bir sensör, servis, yazılım ya da donanım ile bağlantıyı sağlarak cihazdan verilerin toplanmasına ve cihazın yönetilmesine imkan sağlar.

OSH platformu, eski ve yeni endüstriyel cihazlarınızı İnternete bağlayarak mevcut altyapınızın üzerine yeni iş-modellerinizin geliştirilmesini sağlar.

 

CİHAZ YÖNETİMİ

VERİ YÖNETİMİ

BULUT SERVİSLERİ

ANOMALİ SAPTAMA

i

KURAL MOTORU

ENTEGRASYON

Standartlara uyumlu Endüstriyel IoT Çözümü (IIoT)

OSH platformu ve bileşenleri farklı cihaz tipleri ile GSM (3G/4G), Wi-Fi, ZigBee, Z-Wave gibi farklı tipte bağlantı arayüzleri ile çalışabilmektedir. Ayrıca platformun esnekliği sayesinde, mevcut kullanılan yazılım/donanım bileşenlerine de entegre olabilmektedir.

 

OSH Platformu içerisinde:

  • Farklı tipteki cihazların yönetimi

  • Ara-Katman üzerinden veri yönetimi

  • 3. parti sistemlere entegrasyon

  • Analitik ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları

OSH Platformu ile:

 

  • Akıllı fabrika ve akıllı üretim ile verimliliği arttırma

  • Üretim kalitesini arttırma

  • Uzaktan durum kontrolü ve yönetimi

  • Uçtan uça bağlantı yönetimi